Samlingar från Museet

Ett urval av samlingarna i Hagfors. Denna sektion kommer att byggas ut med tiden. Bidra gärna med uppgifter och bilder från tiden då tågen var i drift.

Ånglok

UA


Tillverkningsår:       1874

Tillverkare: Henry Hughes

Vikt:                      9 ton

Dragkraft:            0,5 Mp


Detta var banans första lok.

Loket är uppställt i Museet

Lovisa Tranaea


Tillerkningsår:                  1875

Tillvekare: Avonside Engineering

Vikt:                             19 ton

Dragkraft:                     2.0 Mp


Loket är uppställt i museet.

Hagfors


Tillverkningsår:             1883

Tillverkare:     Nydqvist&Holm


Loket är tillverkat med liknande specifikation som Lovisa Tranaea och Bengt Geijer

Ellok

AEG lok nr 33


AEG loken levererades i samband med att NKlJ elekrifierades 1920-21. Detta är troligen den största leveransen i antal av en enskild loktyp till en svensk privat järnväg nämligen 15 st. Nummerserien blev 31-45. Lok 33 finns bevarat i Hagfors och lok 41 finns bevarat på järnvägsmuseum i Gävle.


Tekniska Data
Axelföljd:              1´C1´
Vikt:                    41 ton

Längd:              9320 mm
Motor:                     AEG
Effekt:                 485 hk
Dragkraft:             6,3 Mp
Högsta hastighet: 60 km/h
Byggd:                    1920
Tillverkare:      AEG Berlin

Lok "ASEA" 102 Munkfors och 105 Stjärnsfors


När NKlJ behövde nya lok så vände man sig till ASEA och ASJ, vilket resulterade i 3 lok 1960 och ytterligare 3 lok 1966. Dessa fick både nummer och namn. 101 Hagfors, 102 Munkfors, 103 Skoghall, 104 Uddeholm, 105 Stjärnsfors, 106 Storfors. Förutom loken i Hagfors finns lok 104 bevarat av Anten Gräfsnäs Järnväg.


Tekniska Data

Axelföljd:                   D
Vikt:                 35,2 ton

Längd:             9450 mm
Motor:                   ASEA
Effekt:                 900 hk

Dragkraft:           11,6 Mp

Högsta hastighet: 60 km/h

Byggd:           1960, 1966
Tillverkare:  ASEA och ASJ

Diesellok

Z4p nr1


Till NKlJ levererades denna första Z4p 1951. Ytterligare en Z4p nr 2 levererades 1956, då den något modernare ”sportmodellen”. Denna finns bevarad hos JTJ. NKlJ övertog dessutom 2 st Z4p, nr 3 och 4 av den äldre typen från Riddarhytte AB i slutet av 60-talet då den verksamheten lades ner. De ändrades då till 891mm spårvidd från att ha haft 1093mm spårvidd tidigare. En av dessa, nämligen nr 4 har nu åter hamnat i Köping och återigen fått spårvidden 1093mm hos Köping-Uttersbergs Järnvägs museiförening.

Ytterligare en liknande lokomotor fanns på NKlJ spår nämligen Munkfors bruks lokomotor. Den levererades redan 1948 men hade något kortare hjulbas och en annan motor. Den finns bevarad hos Skara Lundsbrunns järnväg.


Tekniska data:

Vikt:                      14 ton
Längd:                6400 mm
Motor:    Scania Vabis D812
Effekt:                    180hk
Dragkraft:              4,2 Mp
Högsta hastighet:   40km/h
Byggd                      1951

Tillverkare:Kalmar Verkstad


Industrilok 502


I Hagfors lokstall står detta industrilok med havererad växel. Systerloket 501 finns hos Skara Lundsbrunns järnväg.


Tekniska data:
Vikt:                        20 ton

Längd:                  5850 mm

Motor:          MWM RHS 418S

Effekt:                     140 hk

Högsta hastighet:     21 km/h

Tillverkare: Karlmar Verkstad

Industrilok 511


Detta industrilok gick i trafik inne på Uddeholmsbolagets område fram till 2020 då det skänktes till museet.


Tekniska data:

Motor:       Scania D8

Radiostyrt

Jenbach 15


Teckniska data:

Vikt:                       3,2 ton

Motor:               Jenbach 15

Tillverkare; Jenbacher Werke

Z4p 1 i Hagfors Sommaren 2020

Rälsbussar

Yo1p 55


Tillverkningsår:          1948

Tillverkare: Hilding Carlsson


NKlJ köpte 5 räsbussar 1948 nr 51-55 tillsammans med ett antal släp.

Förutom denna vagn finns även vagn 52 bevarad hos Anten Gräfsnäs järnväg.

Uddeholmaren Yoap


Tillverkningsår:          1956

Tillverkare: Hilding Carlsson


NKlJs sista försök att modernisera persontrafiken var att sätta dessa två rälsbusståg i trafik. Tyvärr varade detta bara fram till 1964 då persontrafiken las ner. Ett tågsätt finns bevarat uppdelat på en motorvagn i museet och de två andra delarna i lokstallet.

Godsvagnar

Typ:MO

Tillverkningsår:

Tillverkare:

Typ:

Tillverkningsår:

Tillverkare:

Typ:Qo nr 20008

Tillverkningsår:

Tillverkare:

Övriga

Typ Ångvagn