2024.05 Datum för invigning fastställt

Vi kommer att ha invigning av trafiken Söndagen den 21 Juli i sommar. Alla detaljer är inte klara men vi kommer att inviga trafiken med att köra en kortare sträcka på bangården i Hagfors på det som numera heter Hagfors Nedre. Passagerare kommer att kunna följa med mellan museet och lokstallet t.o.r.

2024.04 Tillstånd från transportstyrelsen

Vi har nu fått tillstånd från Transportstyrelen att förvalta infrastrukturen och bedriva trafik på banan ( i första hand bangården). Detta innebär att vi sätter igång utbildningen av personal så att vi senare under sommaren ska kunna ha invigning med besökare.

2024.01 Kallelse till årsmöte 4/2

Vi provar i år att ha årsmötet tidigt på året och kallar därför till årsmöte den 4 februari kl 14.  2024. Mötet kommer att ske digitalt via plattformen Meet och en elektronisk inbjudan kommer att skickas till de som önskar att delta på mötet.

Anmälan görs senast den 1/2 kl 22 till: info@nklj.org

2023.10 Bidrag från Löfbergs

Vi får tacka Löfbergs för bidraget. De delade ut 500,000kr till föreningar runt om i Värmland. Bidraget på 10,000kr hjälper oss på vägen mot vårt mål att få igång tågtrafik på banan.

2023.07.6-11 Förlängd arbetshelg

Under denna förlängda arbetshelg låg fokus på banarbete och vi kommer närmare vårt mål att få bangården trafikeringsbar

2023.06. Bidrag från Swedbank genom stiftelsen Alfa

Vi har fått en gåva för att kunna fortsätta vår upprustning av banan. Gåvan går framförallt till inköp av begnade slipers.

2021.06.12 Öppet hus

Vi arrangerade ett öppet hus tillsammans med museet denna dag. Ett 50 tal besökare fick tillfälle att titta på museet, provcykla dressiner och se vad vi inom föreningen har åstadkommit. Vi kunde visa upp en fungerande vändskiva, Z4p nr 1 på tomgång utanför stallet och alla portar öppna för att visa upp fordonen i stallet. Området ser mer och mer välvårdat ut efter alla timmars slyröjning.


På bilden ses kommunalrådet Jens Fisher invigningstal.


Foto Stefan Nilsson

2021.04.25 Årsmöte

På årmötet valde vi in två nya ledamöter nämligen Mats Heder och Hans Hemmingsson. Välkomna!

Vi bestämde också att utese samordnare för tre områden:


Bana                         Johan Stensson

Fordon                       Kenth Olsson

Samordning med museet Stefan Nilsson

2020.09.19 och 2020.10.17 Årets tredje och fjärde träff

Fortsatta röjningar för att få fram skjulet med vagnar samt även en uppstart av det industrilok som Uddeholm nyligen skänkt till museet

2020.08.08 Föreningen bildas

Vi fortsätter röja sly och bildar även en vänförening till Hagfors Järnvägsmuseum

2020.07.11 Första träffen

Vi träffas för första gången i Hagfors för att röja sly och diskutera om vi kan göra något mer.