Månadens bild

Tanken med månadens bild är att publicera en bild med anknytning till verksamheten i föreningen eller NKLJ, gärna med en intressant historia. Bidrag mottages tacksamt. Skicka ditt bidrag till info@nklj.org.

Vi startar från att förening bildades och hoppas snart kunna vara i takt med tiden.

September 2020

För precis 30 år sedan den 28/9-90 körde Bror Henriksson det sista ordinarie tåget på NKlJ. Många är vi som träffade denna hjäpsamma och trevliga lokförare. Peter Nordqvist var en av dem och det är Peter som bidragit med denna bild.

Augusti 2020

Förenings första resultat efter slyröjning vid en träff i Hagfors sommaren 2020.