Vår vision


Utveckla besöksverksamheten kring museet med målet att det ska gå att erbjuda turisttrafik med NKLJ-tåg mellan Hagfors och Stjärnsfors.


Långsiktigt bevara och tillgängliggöra kulturarvet efter NKLJ, dvs lok, vagnar, byggnader samt järnvägen mellan Hagfors och Stjärnsfors men även foton, dokument, berättelser och föremål med koppling till järnvägen.


Kort historik

NKLJ Normark klarälvens järnvägar

Detta är namnet på det sammanhängande smalspåriga järnvägsnät som Uddehomsbolaget lät bygga. Första delen invigdes 1877 och slutligen sträckte sig banan från Filipstad över Hagfors, Munksfors, Deje ner till Karlstads östra och slutligen till Skoghall, dit järnvägen kom 1915. Den sista biten som lades ner var Hagfors-Deje. Den lades ner 1990. Järnvägen var smalspårig och hade den i Sverige vanliga spårvidden 891 mm (3 svenska fot).

Bli medlem

Stöd vår verksamhet

Medlemsavgift för 2024 är 200 kr för enskild medlem och 300 kr för familjemedlemskap


Bankgiro 5563-9371

Swish 1233472529


Vid betalning skriv ditt namn. Skicka även ett mejl med dina kontaktuppgifter,

namn, adress, telefonnummer samt mejladress till medlem@nklj.org


Som medlem får du gratis inträde till museet (normalt 80kr) och utskick löpande via mail kring vad som händer inom föreningen.


Gåvor och bidrag till våra projekt
mottages också tacksamt. Skriv gåva eller namngivet projekt.


Kommande aktiviteter

Arbetshelger under 2024

Planering 2024:

Juli: 19-21:a (Invigning 21:a)
Augusti: 3-4:e, 17-18:e
September 7-8:e, 28-29:e
Oktober: 19-20:e
November: 9-10:e, 30:e-1 dec


Vi arbetar normalt kl 9-17 på lördag och 9-14 på söndag.Nya aktiviteter kan tillkomma, så håll utkik här på hemsidan.


Anmäl gärna deltagande i förväg till info@nklj.org.

  

Projekt

Projekt vändskiva

Vänförening tillsammans med kommunen driver detta projekt för att säkerställa säkerheten och få till en välbehövlig renovering av fundament och trädäck. Vi håller på att färdigställa andra halvan av trädäcket och har målat fundamentet.

Projektledare Mats Heder

Projekt Yo1p nr 55

Vi har som mål att göra rälsbussen körduglig. Frusna cylinderhuvuden har fördröjt projektet något men nu pågår ihopmontering av motorn samt genomgång av elsystemet. Till detta projekt får vi bidrag från Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur, men fler bidrag är önskvärda. Sätt in pengar på vårt konto eller Swisha. Skriv Hildingen i meddelandefältet.

Projektledare Kenth Olsson

Projekt Bana


Som första delprojekt i projekt bana rustar vi upp spåren på bangården. Detta för att kunna flytta lok och vagnar mellan lokstallet och muséet. Största delen av arbetet går ut på att byta slipers i spår och växlar. Arbetet startade våren 2022 med enkla medel och ett fåtal slipers. Sedan dess har vi byggt upp vår kapacitet och införskaffat en större mängd slipers. Projektet har till stora delar möjliggjorts genom bidrag i form av ett hundratal slipers från Uddeholms AB samt genom ekonomiska bidrag från Riksantikvarieämbetet och Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa. Vidare har vi fått låna en slipersbytare av AGJ vilket avsevärt förenklat arbetet.

 

Våren 2024 planerar vi att spåren mellan lokstallet och bangården ska vara körbara. För att klara detta behöver vi ytterligare slipers, framför allt lite längre växelslipers, varför vi gärna tar emot bidrag till nya slipers. Sätt in pengar på vårt konto eller Swisha. Skriv ”Slipers” i meddelandefältet. En ny slipers kostar mellan 300 och 800 kr beroende på längd och leverantör.

 

Projektledare: Johan Stenson

Hitta till museet

 Hagfors Järnvägsmuseum

 Uvedsvägen 7

 683 33 Hagfors

Styrelsen

Ordförande       Bengt Fura                    bengt.fura@nklj.org

Sekreterare      Stefan Nilsson                sekreterare@nklj.org        

Kassör             Hans Hemmingsson        kassor@nklj.org

Ledamot          Kenth Olsson                  kentholsson3500@gmail.org

Ledamot          Johan Stenson                johan.stenson@nklj.org

Ledamot          Jan-Anders Johansson     jan-anders.johansson@nklj.org

Ledamot          Mats Heder                    mats.heder@nklj.org

Adjungerad      Tina Bergenbrink            tina.bergenbrink@edu.hagfors.se

Kontakta oss